Soạn bài nói quá lớp 8 I. Nói quá và tác dụng của nói quá Đọc các câu tục ngữ và ca dao trong SGK ta thấy : 1.Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng mười chưa cười…

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) Bố cục : Truyện chia làm 2 đoạn lớn: – Đoạn 1 (Từ đầu đến “chiếc thuyền lới vó đã biết mất“): Hai…