Tóm tắt: Cổng trường mở ra

Tóm tắt: Cổng trường mở ra

Tóm tắt: Cổng trường mở ra - soạn văn lớp 7 tập 1
Tóm tắt: Cổng trường mở ra – soạn văn lớp 7 tập 1

Trước ngày tựu trường của con người mẹ không ngủ được. Khi đứa con đã ngủ say, người mẹ bồi hồi nhớ lại những hoạt động trong ngày của con và nhớ về cả những kỉ niệm của chính bản thân mình trong ngày khai trường đầu tiên. Người mẹ nghĩ về tương lai của đứa con, rồi liên tưởng tới ngày khai giảng ở Nhật- một ngày hội thực sự của toàn xã hội- nơi mà mọi người thể hiện sự quan tâm tới thế hệ tương lai.

Xem thêm bài soạn: Cổng trường mở ra