Vợ chồng A phủ của Tô hoài

Phân tích nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ

Đề bài: Phân tích nhân vật Mị trong tác phẩm Vợ chồng A Phủ để thấy được tư tưởng nhân đạo sâu sắc trong các nhân vật Tô Hoài Vợ chồng A Phủ là một trong ba tác phẩm in trong tập “Truyện Tây Bắc” tác phẩm đoạt giải nhất giải thưởng hội văn nghệ…