viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ lòng thân ái

Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài

Đề bài: Viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài – Văn mẫu lớp 3 Hướng dẫn làm bài văn viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài  – Đối tượng mà em viết thư là một người bạn nhỏ nước ngoài (người bạn đó có thể là em biết được qua…