Thẻ: viết một bức thư ngắn cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ lòng thân ái