Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự

Đề 1. Tưởng tượng 20 năm sau, vào một ngày hè, em về thăm lại …