tả người bạn thân - văn mẫu lớp 5

Tả một bạn thân thiết của em

Đề bài: Tả một bạn thân thiết của em Bài làm Em có rất nhiều …