viet bai van ke lai mot chuyen di xa

Kể lại một lần đi tham quan cùng các bạn trong lớp

Đề bài: Kể lại một lần đi tham quan cùng các bạn trong lớp Bài làm 1: “Côn Sơn ca” là văn bản thơ nổi tiếng chúng em đã được học ở lớp 7. Sau ngày học văn bản ấy, em đã nuôi trong mình niềm mong ước được một lần đến với Côn Sơn.…