Viết bài tập làm văn số 2 lớp 6

Bài viết số 2 lớp 6: Kể về một việc tốt em đã làm

Bài viết số 2 lớp 6: Kể về một việc tốt em đã làm Bài làm Dàn ý bài tập làm văn số 2 lớp 6 đề 1: Kể về việc tốt mà em đã làm Mở bài: – Giới thiệu việc tốt mà em đã làm. – Kết quả của việc mà em đã…

Kể lại một việc tốt mà em hoặc bạn đã làm

Đề bài:  Kể lại một câu chuyện tốt em hoặc bạn em đã làm Mở bài: Giới thiệu việc tốt mà em đã làm. Kết quả của việc mà em đã làm như thế nào? Thân bài: – Việc tốt mà bạn đã làm là gì? – Thời gian và địa điểm bạn làm công…