Bài văn cảm nghĩ của em về cây tre

Đề bài: Em hãy viết bài văn cảm nghĩ của em về cây tre trong …