Văn phát biểu cảm nghĩ

Cảm nghĩ của em về bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan

Đề bài: Cảm nghĩ của em về bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan. Qua đèo ngang  là một tác phẩm nổi tiếng cuả bà huyện thanh quan. Bài thơ được viết khi bà lên đường đến huyện Phú Xuân  đi qua đèo ngang là một địa danh  phong cảnh hữu tình.…