Cảm nghĩ của em về bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan

Đề bài: Cảm nghĩ của em về bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện …