văn nghị luận số 5

Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 5 – Văn nghị luận

Bài viết số 5 lớp 9 đề 1: Bác Hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc,danh nhân văn hóa thế giới. Hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của em về Người. I. Mở bài: – Giới thiệu về Bác Hồ với những vinh danh:…