văn miêu tả đồ vật lớp 4

Tả đồ dùng học tập mà em yêu thích

Văn mẫu lớp 4: Tả đồ dùng học tập mà em yêu thích được chọn lọc từ những bài văn mẫu hay chất lượng giúp các em học sinh nắm được cách lập và làm bài văn miêu tả đồ vật. 1. Lập dàn ý tả đồ dùng học tập I. Mở bài: Giới thiệu…