văn mẫu suy nghĩ về lối sống lai căng của giới trẻ hiện nay

Suy nghĩ về lối sống lai căng của giới trẻ hiện nay

Đề bài: Suy nghĩ về lối sống lai căng của giới trẻ hiện nay – văn mẫu lớp 9 Dàn ý: suy nghĩ về lối sống lai căng của giới trẻ hiện nay 1. Mở bài Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: lối sống lai căng của giới trẻ hiện nay. 2. Thân bài…