văn mẫu lớp 8

Thuyết minh về cái cặp

Hướng dẫn lập dàn ý thuyết minh về cái cặp sách I. MỞ BÀI: – Giới thiệu chiếc cặp sách là người bạn đồng…