văn mẫu kể chuyện lớp 6

Kể về những đổi mới ở quê hương em

Kể về những đổi mới ở quê hương em – văn mẫu kể chuyện lớp 6 Dàn bài : Kể về những đổi mới ở quê hương em A. Mở bài. – Giới thiệu khái quát về quê em. B. Thân bài. – Quê em trong quá khứ như thế nào? – Quê em ngày nay…