Em hãy tả bà ngoại của mình

Đề bài:Em hãy tả bà ngoại của mình Bài làm Bà ngoại tuy không sống …