Kể về một người thân của em

Đề bài: Kể về một người thân của em KỂ VỀ BÀ Trong đời này, …

Kể lại một truyện đã biết (truyền thuyết, cổ tích) bằng lời văn của em

Đề bài yêu cầu chúng ta kể lại một câu truyện đã biết, các bạn …

Kể về một việc làm tốt của em

Đề bài: Kể về một việc làm tốt của em. Bài làm Ở nhà, mẹ …