văn biểu cảm về mẹ

Biểu cảm về người thân yêu nhất (mẹ)

Đề bài: Biểu cảm về người thân yêu nhất của em (mẹ) Bài làm Sau những giờ học căng thẳng trên lớp hay khi có chuyện buồn, tôi chỉ mong trở về nhà thật nhanh để nhìn thấy người mẹ thân yêu của tôi. Với tôi, mẹ là người vô cùng quan trọng, chẳng ai…