văn bản Hai cây phong

Đề bài: Giới thiệu về tác giả Ai-ma-tốp và văn bản Hai cây phong Bài làm Ai-ma-tốp là nhà văn nước Cộng hoà Cư-rơ-gư-xtan, một nước cộng hoà ờ vùng Trung Á, thuộc Liên Xô trước đây. Hoạt động văn học của Ai-ma-tốp bắt đầu từ năm 1952, khi ông là sinh viên Trường Đại…