van 10

Tác hại của nói chuyện trong giờ học

Đề: Nghị luận xã hội về Tác hại của nói chuyện trong giờ học Đất nước ta đang trên đường phát triển, phát triển về kinh tế – xã hội và song song với đó là phát triển về nền văn hóa, nền văn minh nước nhà. Lối sống văn hóa, văn minh đã phát…