tuyển tập bài văn mẫu hay kể lại một lần làm việc có lỗi với bạn đang nhớ nhất

Kể lại một lần làm việc có lỗi với bạn

Đề bài: Kể lại một lần làm việc có lỗi với bạn Bài làm Nhật ký là nơi mà mỗi chúng ta gửi vào đó tất cả tâm tư, tình cảm của mình mỗi ngày. Nhật ký là góc nhỏ riêng tư nhất, thầm kín nhất của riêng mình bạn, chẳng ai có quyền xâm phạm.…