tức nước vỡ bờ ngô tất tố

Suy nghĩ của em về nhân vật chị Dậu trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ

Đề bài: Viết bài văn nêu suy nghĩ của em về nhân vật chị Dậu trong đoạn văn Tức nước vỡ bờ…trích từ tác phẩm Tắt đèn.  Bài làm Trào lưu hiện thực phê phán giai đoạn 1930-1945 đã có những đóng góp đáng kể cho nền văn học nước nhà. Chúng ta khó có…