Cảm nghĩ của em về ngày đầu tiên bước vào trường trung học phổ thông

Đề bài: Hãy ghi lại cảm nghĩ chân thực của anh / chị về những ngày …