Tả quang cảnh trường em vào buổi sáng sớm

Ta quang canh truong em vao buoi sang – Đề bài: Em hãy trời ở …