Văn bản "Hai cây phong" gợi cho em những suy nghĩ gì?

Văn bản “Hai cây phong” gợi cho em những suy nghĩ gì?

Văn bản “Hai cây phong” gợi cho em những suy nghĩ gì? Hãy trình bày …