tóm tắt bài thánh gióng từ 5 đến 7 dòng

Em hãy kể tóm tắt truyện Thánh Gióng

Đề bài: Em hãy kể tóm tắt truyện Thánh Gióng – văn lớp 6 Em hãy kể tóm tắt truyện Thánh Gióng Giặc tan, Gióng một mình một ngựa trèo lên đỉnh núi rồi bay thẳng lên trời. Nhân dân lập đền thờ, hàng năm mở hội làng để tưởng nhớ. Các ao hồ, những…