Tô Hoài

Vợ chồng A Phủ

Soạn văn lớp 12 tập 2 Hướng dẫn Soạn bài: Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) Câu 1: Nhân vật Mị – Trước khi…