Thuyết minh về món ăn yêu thích

Đề bài: Thuyết minh về món ăn yêu thích – văn lớp 8 Cơm hến …