Thuyết minh về cây bút bi (bút máy)

Đề bài: Thuyết minh về cây bút máy hoặc bút bi Hướng dẫn lập dàn …