Thuyết minh một loài hoa, quả mà em thích nhất

Thuyet minh ve qua xoai – Đế bài: Em hãy viết bài văn thuyết minh …