Thuyết minh về cây bút bi

Thuyết minh về cây bút bi

Đề bài: Hàng ngày đến trường các em thường xuyên sử dụng cây bút bi …