Ý nghĩa câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công”

Đề bài:Ý nghĩa câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công” – văn lớp …