Hãy viết thư để nói tại sao nước là quý (Bài 2)

Đề tài Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 42 năm 2013: “Em …