Tác hại của rượu và thuốc lá

Tác hại của rượu và thuốc lá

Đề bài: Tác hại của rượu và thuốc lá Bài làm Hút thuốc là và uống rươu nhiều là hai kẻ thù lớn nhất của sức khỏe và tuổi thọ con người. trong những năm gần đây, việc hút thuốc lá và lạm dụng rượu bia là hai mối quan tâm hàng đầu trong lĩnh…