tả về nông thôn và thành thị lớp 3

Kể những điều em biết về nông thôn

Đề bài: Kể những điều em biết về nông thôn – văn mẫu lớp 3 Kể những điều em biết về nông thôn – bài 1 Quê em là một xóm chài ven biển miền Trung. Bố mẹ em làm nghề đánh bắt cá. Đây là nghề mà trước đây ông bà nội em truyền…