tả quang cảnh trường em vào buổi sáng sớm

Bài văn tả quang cảnh trường em trước buổi học

Ta quang canh truong em truoc buoi hoc – Em hãy viết bài văn tả quang cảnh trường em trước buổi học. Bài làm của một học sinh lớp 5 tại Phú Thọ. Dàn bài I.    MỞ BÀI Giới thiệu cảnh trường em (Trường gì? Ở đâu?) trước buổi học (Sáng sớm hay buổi trưa?).…