tả người thân trong gia đình

Tả một người thân trong gia đình của em

Đề bài: Tả một người thân trong gia đình của em – văn mẫu lớp 2 Bài làm Anh trai của em là Nguyễn Thế Hội, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Da hơi đen, mắt sáng, trán cao, bạn bè gọi anh là “Hội hom”, nhưng anh học giỏi. Anh là…