Tả ngôi trường em học

Đề bài: Tả ngôi trường em học Bài làm Ngôi trường thân yêu của em …