Tả một em bé dễ thương

Tả một em bé dễ thương

Đề bài: Tả một em bé dễ thương Bài làm Em gái cùa bạn Tuấn …