Tả giờ ra chơi ở sân trường em

Ta gio ra choi o san truong em – Có lẽ vui nhất và để …