Viết đoạn văn về gia đình em

Đề bài: Viết đoạn văn về gia đình em – văn lớp 2 Bài làm …