Tả con voi trong sở thú

Đề bài: Tả con voi trong sở thú – văn mẫu lớp 5 Bài làm …