Tả cây xoài của nhà em

Đề bài:Tả cây xoài của nhà em – văn lớp 3 Tả cây xoài bài …