Tả cái thước kẻ của em

Ta cai thuoc ke cua em – Đề bài: Một dụng cụ học tập rất …