tả cảnh trường lúc tan học

Tả cảnh tan trường sau buổi học

Ta canh tan truong – Đề bài: Cảnh tan trường sau các buổi học thường mang đến những cảm giác thích thú, thoải mái cho tuổi học trò. Em hây tả lại quang cảnh ấy ở trường em. Trời đã về chiều, nắng trên sân trường đã tắt. Chỉ còn gió lao xao trên những…