tả cảnh trường em lúc ra chơi

Tả cảnh sân trường em

Đề bài: Tả cảnh sân trường em – văn lớp 2 Bài làm Sân trường em lát xi-măng, rộng thênh thang và phẳng lì.…