tả cảnh mặt trời mọc

Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em ở

Đề bài: Em hãy viết bài văn tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em ở mà em đã có dịp quan sát kĩ. Tả cảnh mặt trời mọc trên quê hương em – Bài 1 Bài làm Hè vừa qua, em được mẹ cho về thăm quê ngoại ở Thạch Thất, Sơn Tây.…