Tả cây bút chì của em

Tả cây bút chì của em

Văn mẫu lớp 4: Tả cây bút chì của em được chọn lọc từ những …