Tả lại một buổi bình minh mà em có dịp ngắm nhìn

Đề bài: Một năm có bốn mùa, mùa nào cũng có buổi bình minh đẹp. …