suy nghĩ về tình mẫu tử

Anh chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về tình “mẫu tử”

Đề bài:Anh chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về tình “mẫu tử” Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” Vâng đúng là như vậy. Mọi nguời sinh ra đếu mang trong mình một tình mẫu tử thiêng liêng và cao cả. Tình mẹ ấm áp, bao…